Показване На Инвентар

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне > Инвентаризация >

Показване На Инвентар

В основния интерфейс на приложението на сървъра за инвентаризация ще бъдат показани всички извършени инвентаризации, независимо дали са отворени или затворени. Данните, предавани от ръчните терминали, ще се актуализират в реално време в съответния инвентар.

 

Списъкът с отворени инвентаризации ще бъде видим в приложението в ръчните терминали и ще бъде възможно да се правят инвентаризации на продуктите с помощта на ръчните терминали. След като инвентаризацията е завършена, тя също трябва да бъде затворена от сървърното приложение чрез натискане на бутона <Валидирайте>, така че инвентаризацията вече няма да бъде достъпна в преносимите терминали.

 

Mobile_Inventory_BO_UnvalidatedInventories

 

По всяко време затворен инвентар може да бъде отворен отново. Всеки затворен или отворен инвентар може да бъде експортиран в Excel или CSV файл от сървърното приложение.