Показване На Документи

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне > Документи >

Показване На Документи

В основния интерфейс на приложението на сървъра за инвентаризация ще се показват всички създадени документи, независимо дали са отворени или затворени. Данните, предавани от ръчните терминали, ще се актуализират в реално време в съответната проверка на наличността.

 

Списъкът с отворени документи ще бъде видим в приложението в ръчните терминали и ще е възможно да се извършват операции с елементите с помощта на ръчните терминали. След като документът бъде затворен, той трябва да бъде затворен и от сървърното приложение чрез натискане на бутона <ВАЛИДИРАЙТЕ>, така че документът вече няма да бъде достъпен в ръчните терминали.

 

Mobile_Inventory_BO_UnvalidatedInventories

 

По всяко време затворен документ може да бъде отворен отново. Всеки затворен или отворен документ може да бъде експортиран в Excel или CSV файл от сървърното приложение.