Покажи Проверка На Запасите

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне > Проверка На Запасите >

Покажи Проверка На Запасите

В основния интерфейс на приложението на сървъра за инвентаризация ще бъдат показани всички извършени проверки на наличности, независимо дали са отворени или затворени. Данните, предавани от ръчните терминали, ще се актуализират в реално време в съответната проверка на наличността.

 

Списъкът с отворени проверки на наличността ще бъде видим в приложението в ръчните терминали и ще бъде възможно да се извършват проверки на наличността на продуктите с помощта на ръчните терминали. След като проверката на наличността е завършена, тя също трябва да бъде затворена от сървърното приложение чрез натискане на бутона <ВАЛИДИРАЙТЕ>, така че проверката на наличността вече няма да бъде достъпна в ръчни терминали.

 

Mobile_Inventory_BO_UnvalidatedInventories

 

Затворена проверка на запасите може да бъде отворена отново по всяко време. Всяка затворена или отворена проверка на акции може да бъде експортирана в Excel или CSV файл от сървърното приложение.