Продукти

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне >

Продукти

Тази опция показва списъка с елементи, с възможност за добавяне, промяна или изтриване с помощта на бутоните в горната част на прозореца.

 

Mobile_Inventory_BO_Products

 

Всеки елемент може да бъде модифициран или могат да се добавят нови елементи в допълнение към тези, импортирани от Excel или CSV файлове.

 

Mobile_Inventory_BO_Products_Edit

 

За всеки продукт могат да се генерират и отпечатат етикети с баркод. Могат да се използват множество формати на етикети и дизайнът на етикети може да се персонализира.

 

Mobile_Inventory_BO_PrintBarcodeLabels