Създайте Нов Документ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне > Документи >

Създайте Нов Документ

За да стартирате операцията по създаване на документи, свързани с партньори, трябва да полу-чите достъп до опцията <ВХОД-ИЗХОД ДОКУМЕНТ>.

 

Mobile_Inventory_NewDocument_Icon

 

За да започнете да създавате нов документ с помощта на преносимия терминал, първо трябва да бъде избран партньорът, свързан с документа, който ще бъде създаден. За целта е необходимо да изберете партньор и по желание да въведете номера на документа.

 

След като партньорът бъде избран, ще се покаже съобщение за потвърждение, което потвърждава дали документът, свързан с избрания партньор, ще бъде създаден или не. За да създадете документа, натиснете <ДА>.

 

Mobile_Inventory_NewDocument     Mobile_Inventory_NewDocument_SelectPartner

 

След създаването на документа ще бъде възможно да започнете сканиране на баркодове и въвеждане на преброеното количество, съответстващо на сканирания баркод. Ако баркодът принадлежи на продукт, който съществува в списъка с продукти в сървърното приложение, тогава подробностите, свързани с продукта (код, име, мерна единица), ще бъдат показани на екрана. Човек може също да избере да сканира баркод за местоположение. Всички сканирани елементи ще бъдат регистрирани като принадлежащи към това местоположение. В зависимост от вида на продукта, можете да изберете да сканирате или да въведете партидата ръчно. Цялата информация за сканиране се записва в сървърното приложение и хронологията на проверката на запасите.

 

Mobile_Inventory_NewDocument_Scan

 

За потвърждаване на количеството на продукта в документа трябва да се въведе количеството и след това да се натисне бутон <ПОТВЪРДИ КОЛИЧЕСТВО>. Един продукт може да бъде сканиран многократно, като въведеното количество се добавя към количеството, което вече съществува в приложението на сървъра за инвентаризация.