Отваряне На Нов Инвентар

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне > Инвентаризация >

Отваряне На Нов Инвентар

От сървърното приложение след отваряне натиснете бутона <Нов инвентар>, за да отворите инвентар. След натискане на бутон <Нов инвентар> се отваря прозорец, в който трябва да се попълни наименованието на описа, по желание датата на отваряне на описа.

 

Mobile_Inventory_BO_NewInventory

 

След това трябва да изберете как инвентарът да се попълва с данни, или от Excel файлове(доклад *.xls), или от CSV файлове(база данни *.csv). След като изберете типа на файла и го заредите в интерфейса на приложението, колоните, които ще бъдат импортирани в приложението за инвентар, ще бъдат попълнени. Направете подходящите настройки за колоните във файла, от който импортирате.

 

За да отворите инвентара, натиснете бутона <Отвори инвентара>. След отваряне на инвентара той ще се покаже заедно с другите отворени инвентари в главния прозорец.

 

Mobile_Inventory_BO_UnvalidatedInventories