Отворете Операция За Проверка На Запасите

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне > Проверка На Запасите >

Отворете Операция За Проверка На Запасите

За да стартирате операцията за проверка на наличността, трябва да получите достъп до опцията <ПРОВЕРКА НА ЗАПАСИТЕ>.

 

Mobile_Inventory_StockVerify_Icon

 

За да стартирате проверка на наличности с помощта на ръчния терминал, проверката на наличностите трябва първо да бъде отворена. За целта е необходимо да въведете името на проверката на наличността. След въвеждане на името на проверката на наличността трябва да бъде достъпен бутонът <ПРОВЕРКА НА ЗАПАСИТЕ>, за да започне процедурата.

 

Mobile_Inventory_StockVerify

 

След отваряне на проверката за наличност ще бъде възможно да започнете сканиране на баркодове и въвеждане на преброеното количество, съответстващо на сканирания баркод. Ако баркодът принадлежи на продукт, който съществува в списъка с продукти в сървърното приложение, тогава подробностите, свързани с продукта (код, име, мерна единица), ще бъдат показани на екрана. Човек може също да избере да сканира баркод за местоположение. Всички сканирани елементи ще бъдат регистрирани като принадлежащи към това местоположение. В зависимост от вида на продукта, можете да изберете да сканирате или да въведете партидата ръчно. Цялата информация за сканиране се записва в сървърното приложение и хронологията на проверката на запасите.

 

Mobile_Inventory_StockVerify_Scan  

 

За потвърждаване на количеството на продукта при проверката на наличността трябва да се въведе количеството и след това да се натисне бутон <ПОТВЪРДИ КОЛИЧЕСТВО>. Един продукт може да бъде сканиран многократно, като въведеното количество се добавя към количеството, което вече съществува в приложението на сървъра за инвентаризация.