История На Сканирането

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне >

История На Сканирането

За да прегледате хронологията на сканиране за отворени инвентаризации или проверки на складови наличности, трябва да получите достъп до опцията <ИСТОРИЯ НА ИНВЕНТАРА>.

 

Mobile_Inventory_History_Icon

 

В отворения прозорец ще бъдат показани имената на инвентаризациите или проверките на наличността. При избор на инвентаризация или проверка на наличността ще се покаже съобщение за потвърждение, ако трябва да се покажат подробности за направения избор.

 

Mobile_Inventory_List_Inventories   Mobile_Inventory_List_Inventories_Message

 

В списъка с подробности за извършените сканирания ще бъдат показани подробности, свързани със сканирания код, име на продукт, количество, както и дата и час на сканирането. Чрез продължително натискане на позиция в списъка ще бъде възможно да изберете да изтриете това сканиране от инвентаризации или проверки на склад.

 

    Mobile_Inventory_List_Inventories_Details