Партньори

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне >

Партньори

Тази опция показва клиентите и доставчиците на компанията, с възможност за добавяне, промяна или изтриване на клиенти с помощта на бутоните в горната част на прозореца.

 

Mobile_Inventory_BO_Partners

 

Когато натиснете бутона Добави или Промени , ще се покаже прозорецът за добавяне или промяна на клиентски данни. След като попълните данните, натиснете бутона ОДОБРИ , за да запазите данните.