Настройки

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне >

Настройки

За да отворите прозореца с настройки, трябва да получите достъп до опцията <ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ>.

 

Mobile_Inventory_Settings_Icon

 

IP адресът на сървъра за данни ще бъде въведен в прозореца за настройки. Комуникационният порт е 7785 и станцията, на която е инсталиран сървърът за данни, трябва да позволява комуникация на този порт.

 

Mobile_Inventory_Settings1 Mobile_Inventory_Settings2

 

В прозореца за настройки е възможно да се определи дали се изисква въвеждане на количество на инвентара, дали се изисква въвеждане на партида или сканиране или дали се използва опцията за временно сканиране.

 

Приложението може да бъде настроено да работи офлайн чрез синхронизиране на инвентаризации от сървърното приложение и правене на инвентаризации без необходимост от връзка със сървърното приложение.