Синхронизация

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне >

Синхронизация

За да стартирате операцията по синхронизиране между приложението в преносимия терминал и сървърното приложение, трябва да получите достъп до опцията <СИНХРОНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ>.

 

Mobile_Inventory_Sync_Icon

 

В отворения прозорец имате възможност да изпратите само инвентара или да изтеглите отворени инвентари или и двете.

 

Mobile_Inventory_Sync