Валидиране На Инвентара

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Представяне > Инвентаризация >

Валидиране На Инвентара

За да стартирате отворената операция по валидиране на инвентара, трябва да получите достъп до опцията <ВАЛИДИРАНЕ НА ИНВЕНТАРА>.

 

Mobile_Inventory_Inventory_Icon

 

За да стартирате инвентаризацията с помощта на преносимия терминал, инвентаризацията трябва първо да бъде отворена в сървърното приложение и една от отворените инвентаризации трябва да бъде избрана в терминала.

 

Mobile_Inventory_Open_Inventories

 

След като изберете отворен инвентар, ще бъде възможно да започнете сканиране на баркодове и въвеждане на преброеното количество, съответстващо на сканирания баркод. Ако баркодът принадлежи на продукт, който съществува в отворения инвентар, тогава на екрана ще се покажат подробности, свързани с продукта (код, име, мерна единица). Човек може също да избере да сканира баркод за местоположение. Всички сканирани елементи ще бъдат регистрирани като принадлежащи към това местоположение. В зависимост от вида на продукта, можете да изберете да сканирате или да въведете партидата ръчно. Цялата информация за сканиране се записва в сървърното приложение и хронологията на инвентара.

 

Mobile_Inventory_Scan     Mobile_Inventory_Scan2

 

За проверка на наличността на продукта трябва да се въведе количеството, след което да се натисне бутон <ВАЛИДИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО>. Един продукт може да бъде сканиран многократно, като въведеното количество се добавя към количеството, което вече съществува в приложението на сървъра за инвентаризация.