Istoric

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Operatii > Iesiri >

Istoric

Istoricul ieșirilor poate fi accesat din meniul Ieșiri, submeniul Istoric ieșiri.

 

DocOutHistoryMenu

 

În istoric se poate filtra perioada, efectua căutări, grupări, exporta rezultatul în Excel sau tipări raportul de istoric.

 

DocOutHistoryList