Personalizare rapoarte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Personalizare rapoarte

Fiecare raport din aplicație poate fi personalizat folosind editorul de rapoarte inclus în aplicație. Pentru personalizarea unui raport se accesează meniul Utilitare, submeniul Personalizare rapoarte.

 

ReportsCustomizationMenu

 
Din lista de rapoarte disponibilă se alege tipul de raport, iar apoi fie se editează sau duplică un raport, fie se crează un raport nou.

 

ReportsCustomization

 

Editorul de rapoarte este unul intuitiv și vă permite maparea datelor din raport cu cele din baza de date folosind date dinamice sau se pot adăuga date statice care se vor păstra indiferent de datele din baza de date.

 

ReportsDesigner