Forme de impachetare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Scale Print - FrontOffice >

Forme de impachetare

În cazul în care se optează pentru a crea împachetări, atunci se va apăsa butonul <ÎMPACHETARE NOUĂ> din partea dreaptă sus a interfeței și se va confirma în mesajul afișat dacă se dorește începerea unei împachetări noi.

 

PackingListOpenButtonFO

 

PickingListCreateFO

 

După ce s-au cântărit toate articolele care fac parte din împachetare, se va apăsa butonul <ÎMPACHETARE ACTIVĂ> și se va confirma în mesajul afișat că se dorește închiderea împachetării. După confirmare se va tipări eticheta cu conținutul împachetării la imprimanta stabilită în configurări.

 

PackingListCloseButtonFO

 

PickingListCloseFO